Kurs z zakresu obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych rozpocznie się w Bielsku-Białej lub Oświęcimiu 1 czerwca 2019.
Zakres szkolenia obejmuje materiały ciekłe zapalne klasy 3 ADR. Zajęcia adresowane są dla kierowców oraz operatorów urządzeń (tzw. nalewaków)  do napełniania i opróżniania cystern ADR, dla których wymagane jest posiadanie kwalifikacji dozorowych.
Kurs kończą  egzaminy państwowe: teoretyczny i praktyczny.  Egzaminy zdaje się przed komisją złożoną z Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego.
Bliższe informacje oraz zapisy telefonicznie – numer 509 983862.
Możliwy również kontakt mailowy: biuro@edmar.edu.pl.
Zapraszam
Marcin Świder
DGSA – Doradca ADR
tel. 509983862