1) Kurs obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych w zakresie klasy 3 ADR rozpocznie się w Oświęcimiu w dniu 9 listopada 2019. 
2) Kurs obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych w zakresie klasy 3 i klasy 2 ADR rozpocznie się w Gliwicach w dniu 10 listopada 2019.
Zajęcia adresowane są dla kierowców oraz operatorów urządzeń (tzw. nalewaków)  do napełniania i opróżniania cystern ADR, dla których wymagane jest posiadanie kwalifikacji dozorowych.
Kurs kończą  egzaminy państwowe: teoretyczny i praktyczny.  Egzaminy zdaje się przed komisją złożoną z Inspektorów Transportowego Dozoru Technicznego.
Bliższe informacje oraz zapisy telefonicznie pod numerem 509 983862.
Możliwy również kontakt mailowy: biuro@edmar.edu.pl.
Zapraszam
Marcin Świder
DGSA – Doradca ADR
tel. 509983862