Organizujemy kursy dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR. Zajęcia odbywają się regularnie w Bielsku – Białej i w Oświęcimiu, Możliwe jest również przeprowadzenie kursu w Cieszynie, ale po skompletowaniu grupy.

 

Jeżeli kierowca chce się ubiegać o posiadanie zaświadczenia ADR pierwszy raz, uczestniczy w pełnym szkoleniu, natomiast jeżeli odnawia uprawnienia, kurs doskonalący obejmuje mniejszą liczbę godzin. Oprócz obowiązkowego kursu podstawowego w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas, można również uczestniczyć w kursach specjalistycznych:

 

● w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach,
● w zakresie przewozu drogowego towarów wybuchowych klasy 1,
● w zakresie przewozu drogowego towarów promieniotwórczych klasy 7.

 

Uczestnikiem szkolenia może zostać kierowca, który przewozi lub zamierza przewozić towary niebezpieczne, posiada prawo jazdy min. kategorii B i ukończył 21 lat. Na zajęcia należy wziąć z sobą prawo jazdy oraz przynieść jedno zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm, nie starsze niż 6 miesięcy, kolorowe, z widoczną twarzą na wprost, obejmującą 70-80% kadru..

 

Każdy uczestnik kursu, otrzyma na własność podręcznik, który z całą pewnością będzie pomocny w pracy na stanowisku kierowcy.

 

Po ukończonym szkoleniu, przeprowadzony zostanie egzamin państwowy, w formie testu pisemnego, składany przed komisją powołaną przez Marszałka Województwa. Na egzamin należy wziąć z sobą dowód osobisty. Bezpośrednio po oddaniu prac, komisja sprawdza poprawność udzielanych odpowiedzi i ogłasza wyniki.

 

Obecność i aktywny udział w zajęciach to na ogół wystarczający warunek powodzenia na egzaminie; o dobre przygotowanie zadbają zresztą skutecznie nasi instruktorzy  Poza teorią, kursanci ćwiczą rozwiązywanie przykładowych testów a w ostatnim dniu przeprowadzany jest egzamin wewnętrzny.

 

Po zdaniu egzaminu, kursant dokonuje opłaty w wysokości 50,5 PLN za wydanie zaświadczenia ADR, które jest przesyłane zainteresowanemu pocztą przez jego producenta – Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych w Warszawie. Czas oczekiwania – maksymalnie 14 dni, licząc od dnia dokonania wpłaty.

 

Zaświadczenie ADR jest ważne na okres pięciu lat.

 

Bliższych informacji, w tym o terminach i miejscach zajęć oraz cenach poszczególnych kursów, udzielę telefonicznie – nr tel. 509 983862 lub mailem marcin-swider@o2.pl.

 

 

UWAGA:   po potwierdzeniu terminu, nigdy nie odwołuję zaplanowanych zajęć!