Doradztwo i szkolenia aby Twoja Firma czuła się bezpiecznie

Zgodnie z Art.23711 Kodeksu Pracy, pracodawca zatrudniający do 100 pracowników tworzy służbę bhp,powierzając jej wykonywanie kompetentnemu pracownikowi,zatrudnionemu przy innej pracy bądź specjaliście spoza zakładu pracy. Szczegółowy zakres zadań służby określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 109 z 1997 r. poz. 704 wraz z późn.zm.).

Zakres działania specjalisty ds. bhp obejmuje

 

  1. prowadzenie szkoleń wstępnych (instruktaży ogólnych) dla nowo przyjętych pracowników wraz z wystawianiem niezbędnej dokumentacji (zaświadczenia, programy, protokoły, rejestry);
  2. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy, udział w kontroli ryzyka oraz sporządzanie opracowań dotyczących oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy;
  3. udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (np. w sprawie częstotliwości i czasu trwania szkoleń bhp, regulaminu pracy w tematyce bezpieczeństwa i higieny, regulaminu gospodarowania odzieżą roboczą wraz z tabelą norm wydawania pracownikom odzieży, obuwia, środków ochrony indywidualnej, regulaminu zasad dofinansowania zakupu okularów korygujących wzrok, instrukcji stanowiskowych przy obsłudze maszyn, urządzeń lub procesów pracy, instrukcji z zakresu pierwszej pomocy, opracowania indywidualnych kartotek odzieży, obuwia i sprzętu ochronnego dla pracowników);
  4. doradzanie z zakresu ustalania zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  5. doradzanie z zakresu stosowania przepisów bhp;
  6. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków powypadkowych – prowadzenie pełnej dokumentacji w razie zaistnienia wypadku;
  7. prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy i chorób zawodowych – kompletowanie i dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o choroby;
  8. współpraca z instytucjami lub osobami zajmującymi się zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy (lekarz profilaktyk, laboratoria zajmujące się badaniami warunków środowiska pracy, urzędy państwowe, specjaliści z innych dziedzin;
  9. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z informowaniem o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych i opracowaniem stosownych zaleceń.