REALIZUJEMY SZKOLENIA Z ZAKRESU:

 • BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy:
  • wstępne ogólne;
  • okresowe dla zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;
  • okresowe dla zatrudnionych na stanowiskach administracyjno -biurowych;
  • okresowe dla zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno – technicznych;
  • okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.
 • Metodyczno – dydaktyczne, dla osób prowadzących instruktaże stanowiskowe BHP
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna, w tym dla osób wyznaczonych zgodnie z art. 207¹ Kodeksu pracy.
 • PPOŻ. – bezpieczeństwo pożarowe, w tym dla osób wyznaczonych zgodnie z art. 207¹ Kodeksu pracy.
 • HACCP – bezpieczeństwo w obrocie żywnością.
 • Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • Inne, w zależności od potrzeb.
 •  pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • bezpieczeństwa pożarowego;
 • HACCP – bezpieczeństwa w obrocie żywnością;
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 • inne, w zależności od potrzeb.