Firma Usługowo – Doradcza “EDMAR” powstała w 2006 roku w Cieszynie, świadcząc usługi doradcze i szkoleniowe w dziedzinie bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych (ADR) oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

Właścicielem Zakładu jest Marcin Świder; od czterech kadencji w gronie licencjonowanych doradców DGSA – ADR, dwadzieścia lat pracy w służbach bhp, inspektor bezpieczeństwa pożarowego, spedytor z dyplomem FIATA, wykładowca i trener na kursach ADR oraz szkoleniach z zakresu urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (UNO), instruktor nauki jazdy.

W ramach usług outsourcingowych wykonujemy zadania służby BHP; organizujemy szkolenia, przeprowadzamy kontrole bezpieczeństwa, doradzamy, opracowujemy dokumentację. Naszą specjalizacją jest jednak transport, więc szczególnie polecamy szkolenia dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR oraz z zakresu urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych cystern ADR (UNO – TDT).

Działający w strukturze firmy Ośrodek Szkoleniowy „EDMAR” został wpisany do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Bazę wykładowców Ośrodka tworzą specjaliści – praktycy prowadząc zajęcia w sposób ciekawy i przystępny, m.in. z zakresu bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa transportu, prawa pracy, bezpieczeństwa pożarowego, pierwszej pomocy, .

Zakresem działania obejmujemy całe województwo śląskie i część małopolskiego, w tym miasta Cieszyn, Skoczów, Bielsko-Biała, Żywiec, Jastrzębie Zdrój, Oświęcim.