Firma Usługowo – Doradcza “EDMAR” powstała w 2006 roku w Cieszynie, świadcząc usługi doradcze i szkoleniowe w dziedzinie bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów niebezpiecznych (ADR) oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

Właścicielem Zakładu jest Marcin Świder; od trzech kadencji w gronie licencjonowanych doradców DGSA – ADR, piętnaście lat pracy w służbach bhp, inspektor bezpieczeństwa pożarowego, spedytor z dyplomem FIATA, wykładowca i trener na kursach ADR oraz szkoleniach z zakresu napełniania i opróżniania cystern, instruktor nauki jazdy.

W ramach usług outsourcingowych wykonujemy zadania służby BHP; organizujemy szkolenia, przeprowadzamy kontrole bezpieczeństwa, doradzamy, opracowujemy dokumentację. Naszą specjalizacją jest jednak transport, więc szczególnie polecamy szkolenia dla kierowców w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR oraz z napełniania i opróżniania zbiorników transportowych cystern ADR (UNO – TDT).

Działający w strukturze firmy Ośrodek Szkoleniowy „EDMAR” został wpisany do ewidencji placówek kształcenia ustawicznego Starostwa w Cieszynie oraz do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Bazę wykładowców Ośrodka tworzą specjaliści – praktycy m.in. z prawa pracy, bezpieczeństwa pożarowego, pierwszej pomocy, prowadząc zajęcia w sposób ciekawy i przystępny.

Zakresem działania obejmujemy całe województwo śląskie i część małopolskiego, w tym miasta Cieszyn, Skoczów, Bielsko-Biała, Żywiec, Jastrzębie Zdrój, Oświęcim.